Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

WWW stránky v rekordním čase

HTML v rekorním čase - Obálka

Anotace

Publikace Vytváříme internetové stránky z edice "v rekordním čase" vás uvede do problematiky tvorby webových stránek pomocí jazyka HTML.

Čtenáři se dozví, co je to jazyk HTML a jak jej efektivně využívat při prezentaci informací na internetu. Velmi jednoduše a názorně jsou zde probrány všechny základní aspekty HTML.

Dále je zde popsáno, co všechno bude čtenář potřebovat k vytváření www stránek. Po tomto nezbytném úvodu následuje seznámení s vlastní tvorbou HTML dokumentů. Vše je vysvětlováno postupně od zobrazování textu přes tvorbu odstavců a nadpisů až k formátování dokumentu a nastavování barev. Nechybí zde ani návod na vytváření hypertextových odkazů, vkládání obrázků, vytváření číslovaných i nečíslovaných seznamů a mnoho dalšího.

Na závěr je popsáno, jak vytvořené stránky umístit na internet a zpřístupnit je tak celému světu. Celý výklad je veden srozumitelnou formou. Navíc je doplněn celou řadou názorných příkladů, takže dokonce i čtenář, který se dosud s vytvářením stránek nesetkal, by měl být po prostudování celé publikace schopen vytvořit fungující internetové stránky, které mohou sloužit jako prezentace jeho osoby nebo firmy. Čtenář, který chce s knihou pracovat, nemusí mít žádné předběžné znalosti programování. Pouze musí umět pracovat s počítačem a obsluhovat některý z prohlížečů WWW stránek.

Celá publikace je doplněna množstvím barevných obrázků.

 

Vyhledej