Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Databáze v Accessu

Databáze - obálka

Anotace

Publikace Databáze v Accessu z edice "v rekordním čase" nabízí stručný a přehledný úvod do problematiky databází vytvářených v programu MS Access 2002. V první kapitole jsou vysvětleny základní principy používané v databázích.

Rovněž se tu čtenář seznámí se stěžejními pojmy a na vhodném příkladu bude vysvětleno proč, a v kterém případě, je výhodné používat databáze. Dále se čtenář dozví, co je to relační databáze a jaké jsou její výhody. Naučí se vytvářet relace mezi jednotlivými tabulkami databáze. V samostatné kapitole je podrobně popsána práce s tabulkami, způsob jejich vytváření pomocí průvodce, ale i ručně v návrhovém zobrazení. Zmíněn je i způsob editace tabulek a metody rychlého řazení údajů. Na tuto část dále navazuje kapitola o formulářích.

Pozornost je rovněž věnována dotazům a filtrům. Na příkladech je čtenáři předkládána filozofie tvorby vhodně formulovaných dotazů, které mu pomohou získat potřebná data i z poměrně složité databáze. Následující kapitola pojednává o sestavách, tedy o dalších velmi významných objektech Accessu 2002, které umožní přehlednou prezentaci dat na tiskárně. V závěru knihy jsou zmíněny i možnosti zobrazení dat v podobě kontingenčních tabulek a grafů. Tuto možnost nabízí Access 2002 jako významnou novinku.

Celý výklad je veden srozumitelnou formou a doplněn celou řadou názorných příkladů. Proto i čtenář, který se dosud s databázemi nesetkal, bude po přečtení příručky schopen vytvořit jednoduchou databázi. Publikace je doplněna množstvím názorných publikací.


Ohlasy čtenářů

 

Vyhledej