Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Delphi, Začínáme programovat

Databáze - Obálka

Vážení čtenáři, vítejte na stránkách věnovaných knize Delphi - Začínáme programovat. Knihu vydalo v roce 2002 nakladatelství Grada.

Této knize bylo uděleno prestižní ocenění Cena Grady 2002.

Anotace

Kniha Delphi - Začínáme programovat je druhým vydáním učebnice programování v prostředí Delphi.

Je určena začínajícím programátorům, kteří se dosud nesetkali s žádným programovacím jazykem a chtějí snadno a rychle proniknout do tajů programování ve Windows. Na této cestě by jim kniha měla posloužit jako pomocník a rádce při zdolávání základních překážek a záludných nástrah, se kterými se setká každý programátor.

Celý výklad je veden lehkou a srozumitelnou formou a vždy směřuje nejjednodušší a nejpřímější cestou k cíli, aniž by se čtenář musel rozptylovat spoustou zbytečně složitých detailů.

Po úvodní kapitole, která stručně naznačuje historický vývoj Delphi včetně popisu základních novinek, jak se postupně objevovaly v jednotlivých verzích, následuje kapitola s popisem ovládání integrovaného vývojového prostředí a dalších důležitých věcí, které potřebuje znát každý, kdo chce začít pracovat s Delphi.

Po tomto úvodu přichází na řadu kapitola, ve které čtenáři naprogramují svůj první skutečný program.

Dále následuje obsáhlá kapitola, která se zabývá popisem základních rysů jazyka Object Pascal. Tato část je určena hlavně naprostým začátečníkům, a proto začíná vysvětlením základních pojmů, jako je datový typ a proměnná, pokračuje přes strukturu programu, podmíněné příkazy a řídící struktury až ke složitějším konstrukcím jazyka, jako jsou například ukazatele. Kapitola je ukončena kompletně přepracovanou pasáží o datových třídách a základních principech objektově orientovaného programování.

Tímto úvodním kurzem programování je ukončena první část knihy. Druhá část začíná kapitolou s popisem knihovny vizuálních komponent, která je pravým srdcem Delphi. V těsném sledu následuje popis nejdůležitějších komponent z VCL a ukázky jejich použití.

Po prvním rozhlédnutí po světě Delphi přichází na řadu množství dalších, neméně důležitých témat. Čtenář se dozví o zdrojích Windows, naučí se využívat multitasking.

Ovšem výklad se neomezuje pouze na tyto základní problémy, ale zabývá se i některými pokročilejšími tématy programování, jakými jsou třeba tisk, řízení výjimek, používání dynamicky linkovaných knihoven, tvorba vlastních komponent a mnoho dalšího.

Do knihy jsou však zařazeny i kapitoly, které v jiných publikacích velmi často chybějí. Pozornost je například věnována problematice podmíněných překladů nebo ladění programů pomocí vestavěného debuggeru.

K těmto, často opomíjeným, tématům patří rovněž ovládání překladače, kterému je věnována jedna ze závěrečných kapitol.

Pro vyšší srozumitelnost je výklad navíc doplněn množstvím názorných příkladů. Pomocí nich čtenář lépe porozumí probírané látce a při jejich programovaní získá základní programátorskou zručnost a osvojí si práci v integrovaném prostředí Delphi. Všechny příklady jsou plně funkční a čtenář je může získat buď na internetu na autorově domácí stránce, nebo na stránce nakladatelství GRADA. Pokud někdo nemá přístup k internetu, má možnost požádat o příklady přímo autora.

Ve druhém vydání přibyla některá témata týkající se specifických vlastností v Delphi 6, byla zásadně přepracována kapitola o základech objektově orientovaného programování a objevila se zde zbrusu nová kapitola zabývající se vytvářením ovládacích prvků ActiveX.


Doprovodné příklady

Na této stránce je možné zdarma získat příklady použité v knize. Příklady byly vytvořeny v Delphi 6 Personal. Bohužel je nelze spustit v Delphi 5, ani v žádné jiné starší verzi Delphi. Časem možná doplním i verzi příkladů pro starší verze, ale vzhledem k časově náročnému programu, který poslední dobou mám, to v příštích několika měsících rozhodně nebude. Pokud by se tedy někdo chtěl tohoto úkolu ujmout, dejte mi vědět a příklady můžeme doplnit. Na oplátku mohu nabídnout pouze to, že dotyčnému dobrodinci zde veřejně poděkuji a třeba umístím odkaz na jeho stránky.
Nicméně příklady jsou dostupné ve dvou verzích. Ta první je určena hlavně pro čtenáře s pomalým připojením k internetu a obsahuje pouze zdrojové kódy. Druhý soubor je poněkud větší a obsahuje navíc ještě spustitelné soubory s jednotlivými příklady.
Je jen na Vás, který soubor si z následující tabulky vyberete:

Soubor Popis
priklady2vydani.zip (444 kb) Zdrojové kódy příkladů bez spustitelných souborů
priklady2vydani_1.zip (2 480 kb) Zdrojové kódy příkladů kapitol 3 - 4 včetně spustitelných souborů.
priklady2vydani_2.zip (4 750 kb) Zdrojové kódy příkladů 6. kapitoly včetně spustitelných souborů.
priklady2vydani_3.zip (2 995 kb) Zdrojové kódy příkladů kapitol 7 - 11 včetně spustitelných souborů.
priklady2vydani_4.zip (3 667 kb) Zdrojové kódy příkladů kapitol 12 - 17 včetně spustitelných souborů.

 

 


Ohlasy čtenářů

 

 

Vyhledej