Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Access 2002

accessPPU_th

Anotace

Kniha Access 2002, podrobný průvodce začínajícího uživatele se věnuje popisu práce se stejnojmenným databázovým produktem firmy Microsoft, který je součástí programového balíku Microsoft Office XP.

Kniha je určena všem zájemcům o Access 2002, a to jak těm, kteří se dosud s databázemi nikdy nesetkali, tak i těm, kteří již mají jisté zkušenosti například se starší verzí Accessu případně s jinými databázemi.

První kapitoly knihy jsou určeny převážně první skupině čtenářů. Jsou zde vysvětleny základní principy používané v databázích. Rovněž se tu čtenář seznámí se základními pojmy a na vhodném příkladu mu bude vysvětleno, proč a v kterém případě je pro něho výhodné používat databáze. V této úvodní části je také velmi stručně popsána instalace a základní ovládání programu Access 2002.

Protože program Access má poměrně propracovanou nápovědu, je jejímu popisu věnována celá třetí kapitola, kde je popsáno používání nápovědy za pomoci pomocníka Office i bez něho. Je zde poukázáno na novinky, které se týkají nápovědy a objevily se teprve v Office XP.

Ve čtvrté kapitole se konečně výklad dostává do praktické roviny a čtenáři se zde naučí vytvořit novou databázi, a to jak pomocí průvodce, tak i ručně.

V následující kapitole je podrobně popsána práce s tabulkami. Způsob jejich vytváření pomocí průvodce, ale i ručně v návrhovém zobrazení, způsob editace tabulek i metody rychlého řazení údajů. Dále jsou zde vysvětleny základy tvorby relací mezi tabulkami. Vše je opět prakticky znázorněno na příkladech. Na popis tabulek navazuje další kapitola, která je věnována formulářům, jejich použití a způsobům jejich vytváření.

V knize je věnována značná pozornost dotazům a filtrům. Na příkladech je čtenáři předkládána filozofie tvorby dotazů, které mu pomohou získat potřebná data i z poměrně složité databáze. Velký důraz je kladen na pochopení způsobu, jakým se vytvářejí výběrová kritéria.

Stranou nezůstávají ani akční a parametrické dotazy stejně jako další zvláštní typy dotazů.

V osmé kapitole se čtenáři dozvědí o kontingenčních tabulkách a grafech. Naučí se vytvořit rychle kontingenční tabulku, používat filtry v kontingenční tabulce apod.

Devátá kapitola pojednává o sestavách, tedy o další velmi významné vlastnosti Accessu 2002. Sestavy umožní přehlednou prezentaci dat na tiskárně.

Celá jedna kapitola je věnována vytváření datových stránek, které umožňují prezentaci údajů uložených v databázi na internetu a jejich prohlížení pomocí prohlížeče www stránek.

V poslední kapitole knihy jsou stručně zmíněny způsoby údržby databáze a ochrany dat před neoprávněným přístupem. Nechybí zde ani přehled základních novinek, které si výrobci Accessu připravili pro své uživatele. To ocení zejména čtenáři, kteří přecházejí na Access 2002 z některé předchozí verze. Dále tu jsou zmíněny i možnosti převodu databází vytvořených ve starších verzích Accessu do Accessu 2002.

Na samý závěr knihy je umístěn glosář, ve kterém jsou přehledně uvedeny všechny nejčastěji používané pojmy spolu s jejich vysvětlením.

Každá kapitola je na konci doplněna sérií testových otázek, které se týkají probíraného tématu. Správné odpovědi na tyto otázky je možné nalézt v klíči na konci knihy.

Ohlasy čtenářů

 

Vyhledej