Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Delphi, Praktické příklady

delphi2_th

Vážení čtenáři, vítejte na stránkách věnovaných knize Delphi - praktické příklady. Knihu vydalo v roce 2002 nakladatelství Grada.

Anotace

Kniha Delphi, praktické příklady je určena začínajícím programátorům, kteří to s programováním v Delphi myslí opravdu vážně. Hlavní uplatnění nalezne mezi čtenáři, kteří již zvládli základy jazyka Object Pascal i vizuálního návrhu aplikací v Delphi a chtěli by se programování aplikací pro Windows věnovat podrobněji.

V knize naleznou celou řadu zajímavých programátorských postupů, bez kterých se žádný vývojář v Delphi neobejde. Na rozdíl od jiných podobných příruček je zde však dbáno na to, aby kvantita příkladů nepřevážila nad názorností a podrobným výkladem. Všechny použité příklady jsou důkladně vysvětleny lehkou formou, tak aby po prostudování příkladu nezůstala v uvedeném kódu žádná temná místa.

Témata jednotlivých příkladů vycházejí z velké části z dotazů, se kterými se čtenáři obraceli na autora. Proto zde zájemci naleznou odpovědi na široké spektrum otázek.

Hned v úvodní kapitole je například naznačeno, jaké mají Delphi prostředky pro práci se soubory.

Po tomto úvodu následuje poměrně rozsáhlá kapitola věnovaná formulářům. Jsou zde ukázány možnosti modálních dialogových oken a rámů komponent využívajících vizuální dědičnosti formulářů. Čtenářsky atraktivní jsou jistě návody na vytvoření úvodní a skryté obrazovky.

Další kapitola je věnována kreslení na formuláře, významu události OnPaint a souvisejícím tématům.

Dále následuje celá řada dalších neméně zajímavých témat věnovaných například práci s myší, s nabídkami i s vlastním operačním systémem.

Kniha nabízí návod, jak vytvořit dynamickou knihovnu s ikonami a obrázky, které lze použít ve vlastním programu. Čtenáři se naučí pracovat se systémovým registrem a se zdroji. Dozví se, jak doplnit své aplikace o podporu schránky nebo jak vytvořit vlastní spořič obrazovky.

Závěr knihy je věnován často opomíjeným tématům, která stojí poněkud stranou zájmu většiny publikací, a přesto je jejich zvládnutí velmi důležité k tomu, aby byli čtenáři schopni co nejrychleji vytvářet kvalitní a uživatelsky příjemné aplikace. Mezi tato témata patří například vytváření kontextové nápovědy apod. Zvláštní důraz je kladen na ladicí techniky, které vedou k co nejrychlejšímu odhalení a odstranění případných chyb.


Doprovodné příklady

Na této stránce je možné zdarma získat některé příklady, o nichž je v knize řeč. Příklady byly vytvořeny v Delphi 6 Personal. Nicméně k dispozici jsou i zdrojové soubory upravené pro Delphi 5. (S výjimkou několika málo příkladů, které využívají komponenty, jež v Delphi 5 neexistují). Příklady pro Delphi 6 jsou dostupné ve dvou verzích. Ta první je určena hlavně pro čtenáře s pomalým připojením k internetu a obsahuje pouze zdrojové kódy. Druhý soubor je poněkud větší a obsahuje navíc ještě spustitelné soubory s jednotlivými příklady.

Je jen na Vás, který soubor si z následující tabulky vyberete:

Soubor Popis
priklady.zip (368 kb) Zdrojové kódy příkladů, bez spustitelných souborů
priklady_1.zip (2 100 kb) Příklady kapitol 2 - 6 včetně spustitelných souborů.
priklady_2.zip (2 480 kb) Příklady kapitol 7 - 12 včetně spustitelných souborů.

Bonusové kapitoly

Protože Delphi nabízejí nepřeberné množství zajímavých témat a každá kniha má jen omezený počet stran, dostává se každý autor do svízelné situace, když se musí rozhodnout, které téma do knihy zařadit a které je již nad její rámec.

Aby toto rozhodování bylo o něco jednodušší, rozhodli jsme se zpřístupnit čtenářům dvě další kapitoly, které se sice již do knihy nevešly, ale bylo by škoda, aby témata v nich probíraná unikla vaší pozornosti. Proto si z tohoto místa můžete zdarma stáhnout a vytisknout dva PDF soubory. Získáte tak několik dalších příkladů pro Delphi.

Soubor Popis
bonus1.pdf (200 kb) V této kapitole se dozvíte, jak lze v Delphi realizovat některé funkce, které používá Průzkumník Windows. Dozvíte se, jak zaregistrovat vlastní příponu do systému Windows a řadu dalších věcí.
bonus2.pdf (500 kb) V této kapitole uvidíte některé postupy, s jejichž pomocí je možné měnit určitá nastavení operačního systému, manipulovat s objekty pracovní plochy apod.

Ohlasy čtenářů

 

Vyhledej