Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Delphi, Začínáme programovat

Delphi- Obálka

Vážení čtenáři, tato kniha je již rozebrána a není na skladě. Vyšla ale v druhém a upraveném vydání, které je na těchto stránkách plně k dispozici.

Anotace

Kniha Začínáme programovat v Delphi je, jak její název napovídá, učebnicí programování v prostředí Delphi.

Je určena začínajícím programátorům, kteří se dosud nesetkali s žádným programovacím jazykem a chtějí snadno a rychle proniknout do tajů programování ve Windows. A právě na této cestě by jim kniha měla posloužit jako pomocník a rádce při zdolávání základních překážek a záludných nástrah, se kterými se setká každý programátor.

Celý výklad je veden lehkou a srozumitelnou formou a vždy směřuje nejjednodušší a nejkratší cestou k cíli, aniž by se čtenář musel rozptylovat spoustou zbytečně složitých detailů.

Po úvodní kapitole, která stručně naznačuje historický vývoj Delphi včetně popisu základních novinek, jak se postupně objevovaly v jednotlivých verzích, následuje kapitola s popisem integrovaného vývojového prostředí, jeho ovládání a dalších důležitých věcí, které potřebuje znát každý, kdo chce začít pracovat s Delphi. Po tomto úvodu již přichází na řadu kapitola, ve které čtenáři naprogramují svůj první skutečný program.

Dále následuje obsáhlá kapitola, která se zabývá popisem základních rysů jazyka Object Pascal. Tato část je určena hlavně naprostým začátečníkům, a proto začíná vysvětlením základních pojmů, jako je datový typ a proměnná, pokračuje přes strukturu programu, podmíněné příkazy a řídící struktury až ke složitějším konstrukcím jazyka, jako jsou například ukazatele. Kapitola je ukončena obtížnější pasáží o datových třídách a základních principech objektově orientovaného programování.

Tímto úvodním kurzem programování je ukončena první část knihy. Druhá část začíná kapitolou s popisem knihovny vizuálních komponent, která je pravým srdcem Delphi. Dále následuje popis nejdůležitějších komponent z VCL a ukázky jejich použití. Po tomto prvním rozhlédnutí po světě Delphi přichází na řadu množství dalších, neméně důležitých témat. Čtenář se dozví o zdrojích Windows, naučí se využívat multitasking a vytvářet MDI aplikace.

Ovšem výklad se neomezuje pouze na tyto základní problémy, ale zabývá se i některými pokročilejšími tématy programování, jakými jsou třeba tisk, řízení výjimek, používání dynamicky linkovaných knihoven, tvorba vlastních komponent a mnoho dalších. Do knihy jsou však zařazeny i kapitoly, které v jiných publikacích velmi často chybí. Pozornost je například věnována problematice podmíněných překladů nebo ladění programů pomocí vestavěného debuggeru.

K těmto, často opomíjeným, tématům patří rovněž ovládání překladače, kterému je věnována jedna ze závěrečných kapitol.

Celá kniha obsahuje přes sto dvacet obrázků, sloužících ke snazší orientaci v textu. Pro vyšší srozumitelnost je výklad navíc doplněn množstvím názorných příkladů. Pomocí nich čtenář lépe porozumí probírané látce a při jejich programovaní získá základní programátorskou zručnost a osvojí si práci v integrovaném prostředí Delphi. Všechny příklady jsou plně funkční a čtenář je může získat na této stránce nebo na stránce nakladatelství GRADA. Pokud někdo nemá přístup k internetu, má možnost požádat o příklady přímo autora.

Ráz učebnice je podpořen i tím, že na konci každé kapitoly je zařazeno několik otázek, na kterých si čtenář ověří, že porozuměl všemu, čemu měl, a může bez obav pokračovat ve čtení. Správné odpovědi je pak možné zkontrolovat podle klíče, který je umístěn na konci knihy.

Kniha je vybavena přehledným obsahem a rejstříkem.


Doprovodné příklady

Zde si můžete stáhnout doprovodné příklady, které jsou součástí knihy. Soubory jsou uloženy ve formátu ZIP. Jejich adresářová struktura odpovídá členění knihy.

Příklady v souborech delphi_x.zip je možné otevřít pouze v Delphi 5. Uživatelé starších verzí musí použít soubor priklady.zip!

Soubor Popis Velikost
priklady.zip Kompletní sada zdrojových textů k příkladům 651 kB
delphi_1.zip Příklady ke kapitole 3 - 4, včetně přeložených exe souborů 2292 kB
delphi_2.zip Příklady k 6. kapitole, včetně přeložených exe souborů 4661 kB
delphi_3.zip Příklady ke kapitole 7 - 11, včetně přeložených exe souborů 2957 kB
delphi_4.zip Příklady ke kapitole 12 - 17, včetně přeložených exe souborů 2441 kB


Ohlasy čtenářů

 

Vyhledej