Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Access 2000

Access - Obálka

Kniha Access 2000 snadno a rychle vyšla v roce 1999 v nakladatelství Grada. Jedná se o základní kurz používání Accessu

Anotace

Kniha Access 2000 snadno a rychle popisuje stejnojmenný databázový produkt firmy Microsoft, který je součástí programového balíku Microsoft Office 2000.

Kniha je určena všem zájemcům o Access 2000, a to jak těm, kteří se dosud s databázemi nikdy nesetkali, tak i těm, kteří již mají jisté zkušenosti například se starší verzí Accessu, případně s jinými databázemi.

Úvodní kapitoly knihy jsou určeny převážně první skupině čtenářů. Jsou zde vysvětleny základní principy používané v databázích. Rovněž se tu čtenář seznámí se základními pojmy a na vhodném příkladu mu bude vysvětleno, kdy a proč je pro něho výhodné používat databáze. V této úvodní části je také velmi stručně popsáno ovládání programu Access 2000.

Zvláštní kapitola je věnována práci s nápovědou, která je pro začínajícího uživatele nepostradatelným pomocníkem.

Další kapitola popisuje vytvoření nové databáze, a to jak pomocí průvodce, tak i ručně. Čtenář se dozví, co je to relační databáze a jaké jsou její výhody. Naučí se vytvářet relace mezi jednotlivými tabulkami databází. Jsou tu zmíněny i možnosti převodu databází vytvořených ve starších verzích Accessu do Accessu 2000.

V následující kapitole je podrobně popsána práce s tabulkami, způsob jejich vytváření pomocí průvodce, ale i ručně v návrhovém zobrazení, způsob editace tabulek i metody rychlého řazení údajů. Na to navazuje další kapitola, která se zabývá formuláři, jejich použitím a způsoby jejich vytváření.

V knize je věnována značná pozornost dotazům a filtrům. Na příkladech se čtenáři seznámí s filozofií tvorby vhodně formulovaných dotazů, které mu pomohou získat potřebná data i z poměrně složité databáze.

Následující kapitola pojednává o sestavách, tedy o další velmi významné vlastnosti Accessu 2000, která umožní přehlednou prezentaci dat na tiskárně.

Jako novinka programu Access 2000 jsou zde představeny datové stránky, které slouží pro případnou prezentaci dat na internetu.

V závěru knihy jsou stručně zmíněny způsoby údržby databáze a ochrany dat před neoprávněným přístupem.

Pro čtenáře, kteří začínají používat Access 2000, ale umí pracovat s některou z předchozích verzí, je určena kapitola o novinkách poslední verze.

Kniha je vybavena přehledným rejstříkem pro snadnější vyhledání informací.


Ohlasy čtenářů

 

Vyhledej