Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Access 2003

access 2003 - obálka

Vážení čtenáři, vítejte na stránkách věnovaných knize Access 2003 Podrobný průvodce začínajícího uživatele. Knihu vydalo v roce 2005 nakladatelství Grada.

Anotace

Kniha Access 2003 podrobný průvodce začínajícího uživatele se věnuje popisu práce se stejnojmenným databázovým produktem firmy Microsoft.

Kniha je určena všem zájemcům o Access 2003, a to jak těm, kteří se dosud s databázemi nikdy nesetkali, tak i těm, kteří již mají jisté zkušenosti například se starší verzí Accessu případně s jinými databázemi.

První kapitoly knihy jsou určeny převážně první skupině čtenářů. Jsou zde vysvětleny základní principy používané v databázích. Rovněž se tu čtenář seznámí se základními pojmy a na vhodném příkladu mu bude vysvětleno, proč a v kterém případě je pro něho výhodné používat databáze.

Ve druhé kapitole jsou stručně popsány ovládací prvky programu a krátce je popsán i způsob používání nápovědy.

V další kapitole se výklad již dostává do praktické roviny, a čtenáři se zde naučí vytvořit novou databázi, a to jak pomocí průvodce, tak i ručně. Vytvořením prázdné databáze je položen první kámen příkladu, který se od této chvíle objevuje jako červená nit celou knihou a na jejím konci je jednoduchá databáze zákazníků a objednávek fiktivního pohádkového obchodu.

V následujících kapitolách je podrobně popsána práce s tabulkami. Způsob jejich vytváření pomocí průvodce, ale i ručně v návrhovém zobrazení, způsob editace tabulek i metody rychlého řazení údajů. Dále jsou zde vysvětleny základy tvorby relací mezi tabulkami. Vše je opět prakticky znázorněno na příkladech.

Osmá kapitola navazuje na popis tabulek výkladem o formulářích, jejich použití a způsobech jejich vytváření.

V knize je věnována značná pozornost dotazům a filtrům. Na příkladech je čtenáři předkládána filozofie tvorby dotazů, které mu pomohou získat potřebná data i z poměrně složité databáze. Velký důraz je kladen na pochopení způsobu, jakým se vytvářejí výběrová kritéria.

Stranou nezůstávají ani akční a parametrické dotazy stejně jako další zvláštní typy dotazů.

Znalosti z předchozí kapitoly si čtenáři rozšíří v desáté kapitole věnované kontingenčním tabulkám a grafům. Zde se naučí rychle vytvořit kontingenční tabulku, používat filtry v kontingenční tabulce apod.

Další kapitola pojednává o sestavách, tedy o další velmi významné vlastnosti Accessu. Sestavy umožní přehlednou prezentaci dat na tiskárně.

Poslední kapitola je věnována vytváření datových stránek, které umožňují prezentaci údajů uložených v databázi na Internetu a jejich prohlížení pomocí prohlížeče WWW stránek.

Každá kapitola je na konci doplněna o sérii testových otázek, které se týkají probíraného tématu. Správné odpovědi na tyto otázky je možné nalézt v klíči na konci knihy.


Doprovodné příklady

Na této stránce je možné zdarma získat ukázkové databáze, které jsou použity v knize.

SouborPopis
priklady.zip (2 025 kb) Ukázkové databáze používané v knize.

Objednávka knihy

Kniha je v současné době již rozebrána.


 

Vyhledej